شهردار نصیرشهر در ملاقات مردمی این هفته خود با ۳۸ شهروند دیدار چهره به چهره داشت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر در سی و سومین ملاقات مردمی خود که سه شنبه هر هفته در شهرداری برگزار می شود مطالبه گری شهروندان از مدیران را در استاندارد سازی شهرنشینی با اهمیت دانست و افزود: مطالبه گری عمومی شهروندان که به توسعه نصیرشهر منتج می شود ضمن پویایی و مشارکت شهروندان در تصمیم سازی ها و استاندارد سازی شاخص های شهرنشینی هم نقش مهمی دارند.

گفتنی است اهم درخواست های شهروندان در خصوص  صدور پروانه ساخت؛ نامه انشعاب گاز و حق تفکیک که شهردار نصیرشهربا بررسی درخواست های  شهروندان دستورات لازم را صادر کرد.