رئیس شورای اسلامی نصیرشهر گفت: مشکل استقرار رانندگان تاکسی نصیرشهر برای استقرار در ایستگاه مبدا در نبش لاله ۲۴ رفع می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، علی عبدی در خصوص رفع مشکل استقرار تاکسی ها در لاله ۲۴ افزود: در نشستی که با حضور اعضای شورای اسلامی ، رئیس سازمان تاکسرانی شهرداری نصیرشهر و روسای خطوط تاکسی نصیرشهر برگزار شد ضمن شنیدن مشکل تاکسیرانان، مطالبات شهروندان مورد تاکید قرار گرفت .

رئیس شورای اسلامی نصیرشهر بیان داشت: تاکسی بعنوان وسیله نقلیه عمومی در خدمت شهروندان است و عبور و مرور آنان را تسهیل و سرعت می بخشد ، لذا باید به مطالبه به حق شهروندان جامه عمل پوشاند.

وی همچنین اذعان کرد: قطعا در این جلسه مشکلات رانندگان تاکسی نیز از سوی اعضای شورای اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به سرعت با راهکاری مناسب موانع خدمت به همشهریان برداشته خواهد شد.

عبدی همچنین ابراز کرد: ماحصل این نشست استقرار تاکسی ها در ایستگاه مبدا در انتهای خیابان امام خمینی(ره) بود که با همراهی خوب نمایندگان خطوط این مطالبه محقق می شود.