شهردار نصیرشهر افزود: مدیران شهرداری نصیرشهر با روحیه بسیجی و اقدام جهادی در توسعه شهر گام برمی دارند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با تاکید بر تعمیم  دادن روحیه بسیجی در بین کارکنان شهرداری نصیرشهر اظهار داشت: روحیه بسیجی در انجام وظایف که همان تعهد ، تخصص  و شفافیت در انجام وظایف می باشد در مدیران شهرداری وجود دارد و باید به سایر همکاران نیز تعمیم داده شود تا در توسعه شهر اقدام جهادی صورت گیرد.

وی در ادامه بیان داشت: بسیج از همان ابتدای انقلاب تا کنون منشا خیرات بسیاری چه در حوزه های امنیتی و چه در حوزه های مختلف فرهنگی، پزشکی، خدماتی برای مردم بوده و اخلاص و تقوای در کار شاخصه اصلی بسیج است که باید در روحیه و مدیریت مدیران وجود داشته باشد.

شهسواری  همچنین تصریح کرد: امروز مردم مطالباتی را از مدیران دارند که پاسخگویی شفاف به آنان و همت مدیران در توسعه و رفاه شهروندان با روحیه بسیجی امکان پذیر خواهد بود.