رئیس دادگستری، دادستان، شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر ظهر امروز از ساختمان حوزه قضایی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، ظهر امروز رئیس دادگستری  و دادستان شهرستان رباط کریم با همراهی شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر با حضور در ساختمان حوزه قضایی از فضای داخلی بازدید کردند.

گفتنی است احداث این ساختمان از پروژه های عمرانی سالجاری بوده که در مساحت ۵۰۰ متر مربع و با اعتبار ۱۳۰۰۰ میلیون ریال در هفته دولت افتتاح شده است.