شهردار نصیرشهر از انتقال ایستگاه مبدا تاکسی های نصیرشهر به نبش لاله ۲۴ خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در راستای رفاه شهروندان شهردارنصیرشهر در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان و همچنین رفاه حال آنان افزود: ایستگاه تاکسی های نصیرشهر به انتهای خیابان امام خمینی(ره) نبش لاله ۲۴ منتقل شده است.

وی تصریح کرد: سهولت دسترسی به حمل و نقل عمومی از وظایف شهرداری است که این امر با ایجاد بستر مناسب برای تاکسی ها میسر شده است.

گفتنی است ایستگاه تاکسی ها درنبش لاله ۱۹ اواسط خیابان امام خمینی(ره) اقدام به مسافرگیری و پیاده نمودن شهروندان می کردند.