رئیس شورای اسلامی نصیرشهر از آغاز بهسازی روشنایی معابر سطح شهر از امروز خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، علی عبدی رئیس شورای اسلامی نصیرشهر افزود: طرح بهسازی روشنایی معابر مطالبه ای است که با پیگیری های مستمر و با همکاری اداره برق از امروز آغاز شده است و تا رفع تمامی نقایص ادامه خواهد داشت.

وی بیان داشت: در راستای ایجاد جلوه‌های بصری، زیباسازی معابر شهر و افزایش ضریب امنیت، روشنایی معابر اصلی و فرعی نصیرشهر ترمیم خواهد شد.

عبدی در پایان بیان کرد: کلیه تقاطع های به خیابان اصلی، لاله های ۵، ۱۳، ۱۷و سحر ۵ از امروز شروع شده و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه خاموشی به معاونت خدمات شهر شهرداری اطلاع دهند.