شهردار نصیرشهر از نقشه برداری هوایی نصیرشهر به وسیله پهپاد  با دقت ۱/۵۰۰ برای اولین بار در منطقه خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با بیان اینکه تهیه نقشه ۱/۵۰۰ از پیشران های تصمیم سازی صحیح در توسعه نصیرشهر است افزود: تهیه این نقشه در بازآفرینی شهری و همچنین تهیه طرح تفصیلی نصیرشهر بعنوان پیشران است و در تصمیم سازی ها نقش مهمی را خواهد داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: با پایش و تکمیل شدن تصاویر با کیفیت و همچنین تهیه نقشه های GIS و UTM سرعت و دقت قابل توجهی در حوزه شهرسازی افزایش می یابد.

شهسواری همچنین ضمن قدردانی از معاونت عمران و شهرسازی شهرداری بیان داشت: مدتها هاست که شهرداری نصیرشهر با هدف تهیه بانک اطلاعاتی کامل و جامع از کالبد معابر سطح شهرو در راستای توسعه متناسب و متوازن در صدد انجام این طرح ضروری بود که بحمد اله با حضور تیم مجری طرح  و تصویر برداری هوایی به وسیله پهپاد انجام شد.