شهردار نصیرشهر از اتمام نامگذاری معابر عمومی اصلی و فرعی نصیرشهر در شورای نامگذاری معابر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در راستای  اهمیت نامگذاری معابر عمومی نصیرشهر افزود: آخرین نامگذاری معابر اصلی و فرعی  نصیرشهر در جلسه شورای نامگذاری نصیرشهر مشخص شدند و دیگر هیچ معبری در سطح شهر بی نام و نشان نیست.

وی تصریح کرد: نامگذاری خیابان ها و معابر شهری در واقع حکم شناسنامه شهرها را دارند و کارشناسان مسایل شهری معتقدند نامگذاری معابر در مدیریت شهری اهمیت بسیار زیادی دارد.

شهسواری در پایان بیان کرد: نامگذاری معابر در محله جدید التاسیس صورت گرفته که به خیابان نماز، خیابان شکوفه و سه فرعی شکوفه ۱،۲،۳ ، خیابان شهید حججی، مادر و جانبازان نامگذاری شده است.