شهردار نصیرشهر گفت: شهرداری در خط مقدم پاسخگویی به مطالبات شهروندان قرار دارد و انتظار مردم از مدیران شهرداری پاسخگویی شفاف و قانونی است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در ملاقات مردمی که سه شنبه هر هفته در شهرداری برگزار می شود افزود: شهرداری نصیرشهر بالاترین میزان خدمات را به شهروندان در برابر سایر دستگاههای اجرایی در سطح شهر داشته و در خط مقدم پاسخگویی مطالبات قرار دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: انتظار شهروندان در پاسخگویی مطالبات باید در مسیر قانونی باشد تا مدیران شهرداری بتوانند به خواسته های آنان در دریافت خدمات پاسخ شفاف و مطابق قانون دهند.

گفتنی است فرشاد شهسوراری با بیش از ۳۵ شهروند نصیرشهری دیدار چهره به چهره داشت و ضمن بررسی مطالبات آنان دستورات لازم را در راستای رفع موانع شهروندان صادر کرد.