شهروندان نصیرشهری با راهپیمایی ۱۳ آبان  پرشور خود، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و مستکبرین کوبیدند.

به گزارش روابط عمومی شهررداری و شورای اسلامی نصیرشهر، شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر به همراه امام جمعه در جمع شهروندان با سردادن شعار مرگ بر امریکا و مرگ بر اسرائیل مشت محکمی بر دهان مستکبرین عالم کوفتند.

بر اساس این گزارش ، حضور مردم در راهپیمایی امسال پررنگ تر از سال های گذشته بود و دانش آموزان با حضور خود بر داشتن ایران قوی که همانند خاری در چشم دشمنان ایران اسلامی تاکید کردند.

گفتنی است حضور دانش آموزان با خانواده های خود و برپایی غرفه امور بانوان با محوریت برنامه های فرهنگی نیز بر شکوه راهپیمایی استکبار ستیزی افزود.