عضو انجمن علمی پدافند غیرعامل کشور افزود: جنگ‌ها و تهدیدات اکنون مردم محور شده است و دشمن تمام پتانسیل خود را به کاربرده تا زندگی و معیشت را برای مردم سخت و دشوار کند و از این طریق آنان را برای اعتراض و اغتشاش تحریک کند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، آذر همایون در کارگاه اموزشی پدافند غیر عامل که با حضور فرماندار، شهردار و رئیس شورای اسلامی نصیرشهر، روسای ادارات اجرایی و نهاد های نظامی در شهرداری نصیرشهربرگزار شد ، بر تهدیدات و اسیب های شهری و ارائه راهکارهای کاهش آسیب پذیری و بی اثرکردن تهدیدات پرداخته و افزود:  در شهرستان رباط کریم و شهر نصیرشهر در حوزه پدافند غیر عامل اقدامات خوب و کارشناسانه ای صورت پذیرفته ، ولی با توجه به محوری بودن مردم در جنگ ها و تهدیدات و هدف قراردادن معیشت و زندگی شهروندان به روز رسانی دانش پدافند غیر عامل برای همگان ضروری است.

وی با تاکید بر اهمیت احصای یک تصویر روشن از دارایی‌ها، تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها در شهر بیان داشت: دستیابی به چنین ارزیابی منوط به انجام طرح جامع مطالعات پدافند غیرعامل شهر است و این مهم باید به جد در دستور کار کمیته پدافند غیرعامل شهرداری قرارگیرد.

عضو انجمن علمی پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اهمیت حفاظت از تاسیسات زیرسطحی در شهرها تصریح کرد: انتقال تاسیسات شهری به زیر زمین فرصت مناسبی برای حل مشکلات شهری است و باید در دستور کار شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار گیرد.

آذرهمایون در ادامه بیان داشت: شهر باید طرح تخلیه و استقرار اضطراری داشته باشد زیرا جابجایی جمعیت به بیرون شهر ها در موقع اضطرار بسیار کم هزینه تر از حفاظت شهرها است.

وی کاهش وابستگی زیرساخت‌های حیاتی شهرها به یکدیگر را امری بسیار ضروری و مهم دانست و گفت: در مدیریت شهری باید وابستگی زیرساخت‌های حیاتی را به همدیگر کم کرد و کارکردشان را حفظ نمود تا این زیرساخت‌ها در شرایط مختلف و به ویژه مواقع بحرانی بتوانند تداوم کارکرد داشته باشند.

وی همچنین تشکیل کارگروه های ۱۱ گانه شورای پدافند غیرعامل شهرستانها و همچنین کمیته پدافند غیرعامل شهرداری ها را امری بسیار ضروری و مهم دانست و گفت: اگر این کارگروه ها و کمیته طبق شرح وظایف ابلاغی فعال شود؛ حتماً در آینده شاهد شهری پایدار خواهیم بود.

آذرهمایون در خصوص شناسایی و خروج مراکز خطرزا از شهر تاکید نمود: پدافند غیرعامل دو رویکرد اساسی دارد، نخست حفاظت از مردم و دیگری صیانت از زیرساختهای شهری برای ارائه خدمات به مردم؛  قطعا موضوع ساماندهی و خروج تاسیسات پرخطر، به عنوان یک اصل و یک موضوع حیاتی باید مورد نظر قرار گیرد و این تصمیم در اسرع وقت پس از انجام مطالعات لازم باید عملیاتی شود.

عضو انجمن علمی پدافند غیرعامل کشور در پایان اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم شهرهای مان را با قابلیت دفاعی پیش ببریم زیرا قدرت و قابلیت دفاعی صلح‌ آمیز است و می‌تواند برای کشور اقتدار و بازدارندگی به همراه بیاورد.