شهردار نصیرشهر افزود: شهرداری ها در اجرای اهداف پدافند غیر عامل از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار هستند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در حاشیه چهارمین جلسه شورای فرعی پدافند غیر عامل شهرستان رباط کریم که به ریاست احمدی فرماندار شهرستان و روسای ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان در شهرداری نصیرشهر برگزار شد به اهمیت این مقوله در ثبات آرامش جامعه اشاره و تاکید کرد: شهرزیستگاه متراکم انسانی است که به دلیل حضور انسان نیازمند امنیت و ایمنی درهمه ابعادکالبدی اجتماعی اقتصادی فرهنگی مدیریتی و… است.

وی در ادامه تصریح کرد: ازمهمترین اقدامات استفاده ازاصول پدافندغیرعامل به عنوان راه حلی جهت کاهش خطرپذیری دربرابر خطرات مختلف و افزایش کارایی هنگام روبرو شدن با خطراست که باید درسطوح مختلف برنامه ریزی وازجنبه های مختلف منطقه ای شهرسازی و معماری موردتوجه قرارگیرد.

شهسواری در پایان بیان داشت: ظرفیت شهرداری ها در اجرای اصول و اهداف پدافند غیر عامل گسترده و ارزشمند است و باید از این مزیت ها به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود. این ظرفیت ها به خصوص در بخش های ساخت و ساز،ایمنی و آتش نشانی،اسکان و شناسایی و تفکیک مناطق خطر آفرین حائز اهمیت است.