شهردار نصیرشهر گفت: مردم فهیم نصیرشهر مطالبات خود را در لوای ضوابط قانونی مطرح می کنند که در تامین درخواست ها موثر است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در دیدار چهره به چهره با تعدادی از شهروندان نصیرشهر که هر سه شنبه در شهرداری برگزار می شود، افزود: بیشتر مطالبات شهروندان، مطالباتی  قانونی است که رعایت ضوابط را برای طرفین سرلوحه قرار می دهد.

در این ملاقات مردمی شهردار نصیرشهربا ۲۰ شهروند دیدار چهره به چهره داشت و ضمن بررسی درخواست های آنان ، دستورات لازم را صادر کرد.