شهردار نصیرشهر افزود: تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی شفاف و قانونی به مطالبات شهروندان سرلوحه مدیران و کارمندان شهرداری است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در ملاقات مردمی که با شهروندان نصیرشهر داشت با اشاره به تکریم ارباب رجوع از سوی مدیران و کارمندان شهرداری اظهار داشت: پاسخگویی شفاف و قانونی نماد بارز تکریم ارباب و رجوع می باشد و مدیران احترام شهروندان را سرلوحه کاری خود قرار می دهند.

گفتنی است در این دیدارهای چهره به چهره مطالبات شهروندان با موضوعات حق تفکیک، انشعابات، پروانه ساخت و… مورد بررسی قرار گرفت و در راستای تسهیل گری و رفع موانع دستورات قانونی صادر شد.