شهردار نصیرشهر در راستای پاسخگویی شفاف به مطالبات شهروندان ، صبح یکشنبه در سامانه سامد (۱۱۱) پاسخگو خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در راستای پاسخگویی بی واسطه وشفاف به شهروندان نصیرشهر از ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه اول آبان ماه با حضور در سامانه سامد (۱۱۱) پاسخگوی مطالبات آنان خواهد بود.

گفتنی است شهروندان نصیرشهر از ساعت مقرر می تواننند مطالبات و درخواست های خود را بی واسطه  و با شماره تلفن ۱۱۱ با شهردار نصیرشهر مطرح و راهنمایی های لازم را دریافت نمایند.