شهردار نصیرشهر در ملاقات مردمی امروز با ۲۶ نفر از نزدیک دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر؛ فرشاد شهسواری در این ملاقات مردمی افزود: شهروندان از مدیران مطالبه خدمت دارند و رعایت قانون نیز مد نظر شهروندان قانونمدار در بیان مطالبات بوده است.

گفتنی است در این دیدارهای صورت گرفته شهردار با شهروندان مطالباتی در خصوص صدور مجوز ساخت، کمیسیون ماده ۱۰۰  و … ارائه شد و دستورات لازم صادر گردید.