شهردار نصیرشهر از اجرای جدولگذاری بوستان های ۱ تا ۵ و همچنین خیابان های علم و صنعت و شهید صارمی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در خصوص این خبر افزود: جدولگذاری بوستان های ۱ تا ۵ ، خیابان های علم و صنعت و شهید صارمی  در حال اجرا است و تا کنون در این پروژه بیش از ۴۰۰ متر جدولگذاری صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: بهسازی جوی های آب در پیشگیری از سیلاب های احتمالی از بارش نزولات آسمانی در معابر عمومی شهر نقشی راهبردی را ایفا می کنند و این مهم مدتی است در دستور کار شهرداری قرار دارد.
شهسواری  ابراز کرد: این پروژه عمرانی با تامین اعتبار ۲۰ میلیارد ریالی در حال انجام است و در آینده نزدیک به اتمام خواهد رسید.