به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : مهندس رنجی شهردار نصیر شهر به همراه  رئیس شورای اسلامی نصیر شهر  در پنجمین روز از اسفند ماه از شروع عملیات  پروژه  دیوار کشی زمین استادیوم ورزشی  ۵۰۰۰ نفری و بوستان تپه دوقلو ها  بازدید و  از روند اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه ها از نزدیک با خبر شدند.