شهردار نصیرشهر صبح امروز با شهروندان دیدار چهره به چهره داشت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر در بیست هفتمین ملاقات مردمی افزود: رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری اولویت است و این رضایت با پاسخگویی شفاف به مطالبات میسر می شود.
وی بیان کرد: دستگاه‌ها در تقویت اعتماد مردم نقش مهمی دارند و شهرداری با بیان عملکرد شفاف و قانونی ایفای وظیفه می کند.
گفتنی است شهروندان در این ملاقات مردمی مطالبات خود را بیان کرده و دستورات لازم را از شهردار دریافت کردند.