با حکم شهردار نصیرشهر ، مهدی انصاری بعنوان مدیر جدید روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، در این حکم آمده است: به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان مسئول روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر زیر نظر اینجانب تعیین و منصوب می شوید.

امید است با استعانت  از خداوند منان و آگاهی از شرح وظایف خویش در انجام امور محوله موفق و موید باشید.