به همت شهرداری نصیرشهر ، کارگاه آموزشی پیشگیری از چاقی دانش آموزان نصیرشهری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسورای با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی سلامت دانش آموزان افزود: برگزاری کارگاههای اموزشی سلامت و یشگیری از چاقی که امروز دانش اموزان به دلیل مصرف مواد غذایی غیر ارگانیک با ان مواجه هستند نقش مهمی دارند.

در ادامه آغچه لو مسئول امور بهداشت مدارس نصیرشهر بیان داشت: چاقی یکی از بیماری های است که اگر پیشگیری ص.رت نگیرد درآینده نزدیک شاهد چاقی مفرط داشن آموزان خواهیم بود و برگزاری چنین کارگاههایی می تواند در اصلاح الگوی تغذیه سازنده باشد.