با حضور مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران، شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیرشهر و مدیران آموزش شهرداری های استان تهران جلسه آموزشی ” تکنولوژی آموزش ”  در نصیرشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، جلسه آموزشی تکنولوژی آموزش شهرداری های استان تهران با حضور گورابی مدیر کل دفترامور شهری و شوراهای استانداری تهران ، شهسواری شهردار نصیرشهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدی و محمودی به ترتیب سخنگوی و عضو شورای اسلامی نصیرشهر و با حضور مدیران آموزش شهرداری های استان تهران در فرهنگسرای بهشت نصیرشهر برگزار شد.
گورابی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران به تاکید بر اهمیت آموزش تاکید کرد: آموزش نیروی انسانی سرمایه گذاری پرسودی محسوب می شود که بازده آن در شکوفایی و بهیه سازمان نمایان می گردد.
وی تصریح کرد: مقوله بروزرسانی دانش  و تخصص کارمندان امری با اهمیت است ونقش مستقیم در ارائه خدمات بهتر به مردم می شود.
گفتنی است در این جلسه آموزشی مفهوم الگوی طراحی آموزشی نمای کلی طراحی اموزشی، گروه طراحی اموزشی و عناصر طراحی آموزشی از مهمترین سرفصل های این دوره است.