عملیات جدولگذاری کوچه بوستان یکم واقع در خیابان نهم دی توسط معاونت فنی و شهرسازی پایان پذیرفت.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، امیر حسین مصور معاون فنی و شهرسازی شهردای نصیرشهر با اشاره به ارائه خدمات زیر ساختی به معابر نوبنیان بیان داشت: در راستای ارائه خدمات زیربنایی معابر تازه تاسیس و به منظور جمع آوری و هدایت اصولی آب های سطحی عملیات جدولگذاری کوچه بوستان یکم واقع در خیابان نهم دی توسط دو اکیپ اجرایی به طول ۸۰ متر توسط واحد فنی و شهرسازی به اتمام رسید.
مصور تصریح کرد: با توجه به عدم دفع آبهای سطحی در معابر تازه تاسیس، عملیات ساماندهی و جدول گذاری این کوچه ها ازچند روز گذشته شروع شده که جدول گذاری کوچه بوستان یکم به اتمام رسیده و روند جدول گذاری معابر دیگر در حال انجام می باشد.