شهردار نصیرشهر از پیگیری بیش از ۲۳۰ پرونده حقوقی و کیفری در ۶ ماه اول امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به پیگیری پرونده های حقوقی و کیفری در احقاق حقوق بیت المال افزود: در ۶ ماهه اول امسال بیش از ۲۳۰ پرونده در محاکم قضایی پیگیری حقوقی شده است که تا کنون ۱۴۳ مورد آن با صدور رای قطعی خاتمه یافته است.

وی تصریح کرد: اداره حقوقی شهرداری، پرونده های متعددی  به ارزش ۵۳۰ میلیارد یال را با موضوعات اثبات مالکیت، رفع تصرف مطالبه خسارت و کمیسیون  ماده ۷۷ در راستای صیانت و دفاع حقوقی از پرونده‌ها به نفع شهرداری خاتمه داده است.

شهسواری ابراز کرد: توقیف حساب، توقیف خودرو، اموال منقول و غیر منقول ، پیگیری چک های برگشتی و قطع اشجار از موضوعات دیگری است که شهرداری نصیرشهر در احقاق حقوق خود و مردم تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری خواهد کرد.