شهردار نصیرشهر از اجرای پروژه کفپوش پیاده رو بلوار امام رضا( ع) و جدولگذاری ۱۴ متری احداثی خیابان امام حسین (ع) خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری با اشاره به تبدیل شدن نصیرشهر به کارگاه بزرگ عمرانی در منطقه ، افزود: پروژه های متعددی در نصیرشهر به موازات  هم در حال انجام است که نصیرشهر را به کارگاه عمرانی در سطح منطقه مبدل کرده است.

وی تصریح کرد: کفپوش پیاده رو بلوار امام رضا (ع) با اعتبار ۱۰میلیارد ریال و در حدود ۱۵۰۰ متر مربع و جدولگذاری ۱۴ متری احداثی خیابان امام حسین (ع)  نیز به طول ۲۵۰۰ متر و با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال از جمله این پروژه ها می باشد.

شهسواری در ادامه بیان داشت: امسال سال تحول و توسعه نصیرشهر است و شهروندان در سرانه های فرهنگی، عمرانی، فضای سبز و… شاهد رشد چشمگیر خواهند بود.