شهردار نصیرشهر در دیدار چهره به چهره با تعدادی از شهروندان پاسخگوی مطالبات آنان بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر در دیدار با ۲۸ نفر از شهروندان افزود: مجموعه مدیریت شهری خادم شهروندان هستند و پاسخگویی قانونی به مطالبات وظیفه مدیران شهری است.

شهردار نصیرشهر تصریح کرد: مدیران شهرداری همه روزه و در ساعات اداری پاسخگوی شهروندان هستند ، تکریم ارباب رجوع سرلوحه مدیران و کارکنان شهرداری نصیرشهر است.

گفتنی است اهم مطالبات شهروندان در این ملاقات مردمی در خصوص کسب پروانه ساخت، تنظیم سند، دریافت انشعاب گاز، جابجابی ملک و ماده صد بود.