شهردار نصیرشهر افزود: مطالبه گری شهروندان محرک پویایی و توسعه شهر است و مدیران شهرداری ملزم به پاسخگویی قانونی به درخواست ها هستند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در ملاقات مردمی تاکید کرد: مدیران شهرداری ملزم به پاسخگویی شفاف و مطابق با مر قانون به خواسته های شهروندان هستند و مطالبه گری، محرک پویایی و توسعه شهر است.

وی در ادامه اضافه کرد: پویایی و زنده بودن شهر به مقدار مطالبه گری شهروندان بستگی دارد و شهرداری نصیرشهر در خط مقدم خدمت رسانی  قرار دارد.

گفتنی است ۲۳ شهروند بصورت چهره به چهره با شهردار نصیرشهر دیدار داشتند و مطالبات خود را از جمله صدور جواز ساخت، انشعاب گاز، گزارش ساخت و ساز غیر مجاز، ماده صد بیان و دستورات لازم  در راستای رفع مشکلات صادر شد.