شهردار نصیرشهر افزود: هم افزایی هرچه بیشتر شهرداری و بانک در خدمت رسانی مطلوب به شهروندان موثر است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در دیدار با شعبانی ریاست منطقه غرب استان تهران، سیفی معاون اجرایی غرب و بدرلو رئیس بانک سپه شعبه نصیرشهر بر تعامل و هم افزایی تاکید و اظهار داشت:خدمت رسانی مطلوب شایسته شهروندان شریف نصیرشهر است و هرچه تعامل بانک با مدیران دستگاه ها بهتر باشد قطعا شهروندان از آن سود خواهند برد.

وی تصریح کرد: امروز شهرداری و بانک از زمره دستگاه هایی هستند که در خط مقدم خد مت رسانی قرار دارند و عملکرد مطلوب در اعتماد سازی مردم  نقشی بی بدیل دارد.

علی عبدی رئیس شورای اسلامی نصیرشهر نیز در این نشست هم اندیشی بیان داشت: بانک ها در حمایت از کسب و کارهای بزرگ و کوچک نقشی پررنگ دارند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: شهروندان نصیرشهر در بهره گیری از خدمات بانکی نیاز مبرم به تقویت شعبه بانک  دارند و این مهم باید در تقویت نیروی انسانی، میزان تسهیلات و… صورت گیرد.

شعبانی رئیس منطقه ای بانک سپه در غرب استان تهران بیان داشت: بانک سپه از ظرفیت های خود در رفع موانع تولید در منطقه نصیرشهر استفاده خواهد کرد.