معاون خدمات شهری شهرداری از بررسی وضعیت روشنایی و ایمنی بوستانها و معابر شهر خبر داد و گفت: وضعیت روشنایی بوستانها و معابر شهر بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر؛ عباس جوادی در این خصوص گفت: به منظور مناسب سازی معابر برای استفاده بهینه شهروندان و بهینه سازی مصرف انرژی، رفع مشکل روشنایی معابر در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در این راستا رفع مشکلات اتصالی، تعویض لامپ، کابل کشی، رفع نواقص شبکه های روشنایی، رفع خاموشی ها و بررسی برج های نوری از اقدامات انجام گرفته است.

معاون خدمات شهر با اشاره به جزییات این عملیات گفت: این فعالیت ها در معابر لاله ۵، ۸ ، ۱۹ و شقایق ۵ ، ۱۸ و فرهنگ ۷ ، ۹ و تختی و خیابان مفتح اجرایی شده است.