به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر امیر حسین مصور معاون عمران و شهرسازی اظهار کرد: با توجه به نیاز مراجعین و زائرین گرانقدر جهت اقامه نماز و نبود وضوخانه مناسب جهت برگزاری این فریضه الهی، احداث وضوخانه ضرورت داشت که پس از گذراندن طرح مطالعاتی و طراحی، عملیات اجرایی آن در دستور کار شهرداری قرار گرفت.

وی افزود: با تأکید شهردار محترم مبنی بر ایجاد آرامش و رفاه زائران، وضوخانه در زمانی مناسب تکمیل شد تا زمینه خدمت‌رسانی بیشتر به زائران و مجاوران فراهم شود.