علی عبدی  و محمد رضا تیمورپور به ترتیب بعنوان رئیس و نائب رئیس در سال دوم ششمین دوره شوراهای اسلامی انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، جلسه ویژه شورای اسلامی نصیرشهر جهت انتخاب هیئت رییسه در محل این شورا تشکیل شد و بعد از برگزاری رای گیری ترکیب هیئت رئیسه جدید مشخص شد که به شرح ذیل می باشد:

علی عبدی با رای اکثریت اعضاء مسئولیت ریاست شورای شهر را در سال دوم بعهده گرفت

محمدرضا تیمورپور بعنوان نائب رییس، حجت‌الاسلام والمسلمین ربعلی عبدی بعنوان سخنگوی شورا، مسعود اصغری بعنوان خزانه دار و علی محمودی بعنوان عضو شورا در سال دوم انتخاب شدند