رئیس شورای اسلامی نصیرشهر در اولین جلسه خود به وحدت رویه در خدمت‌رسانی مجموعه شهرداری تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، علی عبدی در اولین جلسه رسمی خود پس از انتخاب بعنوان ریاست سال دوم ششمین دوره شورای اسلامی نصیر شهر که با حضور مسعود اصغری خزانه دار شورا همراه بود، ضمن قدردانی از تلاش‌های شهردار و معاونین وی بر وحدت رویه در خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.
وی بیان داشت: خدمت‌رسانی مطلوب محصول تعامل و هماهنگی بین بخشی است و شهرداری نصیرشهر بعنوان جبهه خط مقدم خدمت این مهم را سرلوحه خود قرار دهد.
فرشاد شهسواری نیز در ابتدای این جلسه ضمن تبریک به حسن انتخاب رئیس، نائب رئیس، سخنگو و خزانه دار شورای اسلامی در سال دوم و تقدیر از زحمات رئیس و نائب رئیس، سخنگو و خزانه دار در سال گذشته شورا با بیان اینکه توسعه متوازن و توزیع عادلانه امکانات در سطح شهر مورد تأکید است گفت: افزایش سرانه‌های عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، فضای سبز و تفریحی در قالب تعریف و اجرای پروژه‌ها پاسخی مطلوب به مطالبات شهروندان نصیرشهری است و همه ظرفیت‌ها و امکانات شهرداری برای ارتقای شاخص‌های شهرنشینی مورد استفاده قرار می‌گیرد.