به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر از آغاز مرحله دوم نصب تابلوهای معابر سطح شهر خبر داد.

بر اساس این گزارش شهسواری به طرح نصب تابلوهای معابر در مرحله دوم اشاره نمود و افزود: با اجرای طرح نیازسنجی و در راستای پاسخ به درخواستهای شهروندان مبنی بر تعیین و مشخص شدن آدرسها و درج صحیح آنها و نامگذاریهای مربوطه با اولویت معابر شریانی این اقدامات آغاز گردید.

شهردار نصیرشهر بیان داشت: در فاز اول اجرای این طرح ۱۵ عدد تابلو اسامی معابر نصب گردیده بود و هم اکنون در فاز دوم ۲۵ تابلو دیگر در دست اجرا می باشد که توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهر نصب گردید.

وی اشاره نمود: این اقدامات علاوه بر بهبود وضعیت شناسائی معابر، نقش مفیدی در تکمیل مبلمان شهری دارد و امیدواریم با تعیین نام و نصب تابلوهای نامگذاری معابر شهری بتوانیم بخشی از مشکلات شهروندان و همچنین دستگاه های خدمت رسان و امداد رسان در مواقع ضروری را رفع کنیم.