شهردار نصیرشهر گفت: پاسخگویی مناسب به مطالبات شهروندان دغدغه مدیران شهرداری است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در سیزدهمین ملاقات مردمی که هر سه شنبه برگزار می شود، اظهار داشت: خدمت رسانی به شهروندان افتخاری است که کارکنان شهرداری بعنوان خدمتگزاران مردم ان را نعمت بر خود می دانند .

گفتنی است در این دیدار چهره به چهره تقتضای پروانه ساختمانی، انشعابات و پایان کار از اهم مطالبات مردم بود.