صبح امروز با حضور کارگران شهرداری نصیر شهر، نماینده کارگری را انتخاب کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر، با حضور گراوند نماینده تشکل های کارگری اداره کار شهرستان رباط کریم و کارگران شهرداری ،انتخابات نماینده قانونی کارگران برگزار شد.

گفتنی است این دوره انتخابات نماینده کارگری شهرداری نصیرشهر با کاندیداتوری ناصر ظهیری، یوسف عبدی و قاسم صحبتی  برگزار شد که ناصر ظهیری با  ۵۰ رای انتخاب شد.  دفاع از حقوق کارگرانی در مجامع و کمیته ها از اهم وظایف نماینده کارگران است.