شهردار نصیرشهر از تجهیز شدن سالن کشتی شهر به تشک استاندارد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در خصوص این خبر افزود: با پیشنهاد شورای اسلامی شهر در راستای تقویت زیرساخت ورزش و حمایت از استعداد‌های جوانان منطقه، سالن کشتی به تشک استاندار محهز شد.
وی تصریح کرد: شهرداری نصیرشهر در حمایت از استعداد‌های ورزشی جوانان منطقه از همه ظرفیت‌ها استفاده می‌کند و با تمهیدات لازم در صدد ارتقای سرانه ورزش منطقه می‌باشد.
شهسواری بیان داشت: تشک استاندار کشتی با اعتبار ۴۰۰ میلیون ریالی خریداری شده است و دوستداران کشتی می‌توانند به صورت حرفه‌ای در این سالن به پرورش استعداد خود بپردازند.