رئیس شورای اسلامی نصیرشهر از افزایش ۵۰۰ درصدی پاداش فرزند‌آوری کارکنان شهرداری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، حجت الاسلام والمسلمین ربعلی عبدی در خصوص این خبر گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس هدیه و پاداش فرزند‌آوری برای کارکنان شهرداری نصیرشهر با ضریب ۵۰۰ درصدی به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.
وی تصریح کرد: جوانی جمعیت نیاز به ارائه مشوق‌هایی از سوی دستگاه‌ها و نهاد‌ها دارد که شورای اسلامی و شهرداری نصیرشهر پیش قراول این قانون هستند.
گفتنی است هدیه فرزندآوری در سال گذشته ده میلیون ریال بوده که با پیشنهاد رئیس شورای اسلامی و تائید اعضا نصیرشهر  و سیر مراحل قانونی به ۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.