شهردار نصیرشهر گفت: عدم رعایت قوانین استحکام بنا منجر به ریزش سقف ساختمانی در نصیرشهر شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در خصوص ریزش سقف دو طبقه از یک ساختمان در حال ساخت در خیابان عدالت نصیرشهر اظهار داشت: عدم رعایت مقررات استحکام بنا درساخت ساختمان منجر به فروریختن سقف دوطبقه و دیوارهای ساختمان های همجوار به شکل هولناکی شد.
وی با تشریح جژئیات بیان کرد:  سازنده این ساختمان به آنچه که از آن به عنوان قانون استحکام بنا یاد می‌شود عمل نکرده بود و شهرداری پیشتر عملیات احداث بنا را متوقف کرده بود.
شهردار نصیرشهر تصریح کرد: عدم وجود اتصالات لازم در اسکلت ساختمان که همان رعایت قانون استحکام بنا می باشد موجب شد اسکلت وزن سنگین ساختمان را تاب نیاورد و این حادثه را رقم بزند.
شهردار نصیر شهر تاکید کرد: رعایت مر قانون ساختمان سرلوحه سازندگان و مهندسان ناظر باشد. شهرداری با تشکیل کارگروه فنی نظارت دقیق تری را در روند احداث ساختمان ها خواهد کرد.