معاون خدمات شهری شهرداری نصیرشهر خبر داد : طرح جمع آوری سگهای بی پناه با سرعت و جدیت بیشتر در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر: عباس جوادی با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به افزایش تعداد سگھای بی پناه و مزاحمتهای این حیوانات برای شهروندان و ایجاد آلودگیهای محیطی در سطح شهر و همچنین درخواست های مکرر شهروندان در خصوص برطرف نمودن این مشکل، طرح جمع آوری این سگها در دستور کار حوزه خدمات شهری قرار گرفته و به سرعت در حال اجرا می باشد.