معاونت خدمات شهری شهرداری نصیرشهر اقدام به رفع نواقص و بهبود سیستم روشنایی مجموعه ورزشی شهدای گمنام نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر: به منظور ارائه خدمات رفاهی و ورزشی در سطح شهر و در راستای رسیدگی به زمین چمن مصنوعی و ورزشی حوزه شهرداری، عملیات تعویض و تعمیر سیستم روشنایی مجموعه ورزشی شهدای گمنام با نصب چراغ های نورافکن در این مجموعه انجام گرفت.