دهمین ملاقات مردمی شهردار نصیرشهر از صبح امروز به صورت چهره به چهره برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، دهمین ملاقات مردمی چهره به چهره شهردار نصیرشهر با شهروندان از صبح امروز برگزار و به مطالبات آنان رسیدگی شد.

گفتنی است فرشاد شهسواری شهردار نصیرشهر در این ملاقات مردمی دستور تسهیل در پاسخگویی به مطالبات ۲۰ نفر از شهروندان را مطابق با مر قانون صادر کرد.