معاون امور فنی عمرانی شهرداری نصیرشهر گفت: جداول کوچه لاله یازدهم تعویض و نونوار می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، امیرحسین مصور افزود: جداول کوچه لاله یازدهم به طول ۲۰۰ متر در حال اجرا است و اعتبار لازم در این خصوص تامین شده است.

گفتنی است پروژه ساماندهی جداول معابر سطح شهر با اعتبار ۱۰۰۰ میلیون ریال  از سوی شهرداری نصیرشهردر حال اجرا می باشد.