شهردار نصیرشهر بر اجرای هرچه سریعتر و با کیفیت طرح بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در بازدید میدانی از سطح شهر که با همراهی معاون امور فنی و عمرانی صورت گرفت به تقویت طرح بازآفرینی شهری تأکید و افزود: بافت فرسوده نصیرشهر نیاز به بازآفرینی و ساخت ساختمان‌هایی با استاندار‌های شهرسازی دارد و باید مسیر برای اجرای این طرح برای شهروندان ساکن در این بافت‌ها تسهیل شود.
وی تأکید کرد: شهرداری برای اجرای هرچه بهتر طرح بازآفرینی شهری همراه شهروندان است و نگاه توسعه‌ای نصیرشهر اولویت دارد.
شهسواری با اشاره به رفاه شهری ابراز کرد: نصیرشهر ظرفیت بالایی در افزایش شاخص‌های شهر نشینی دارد و این مهم با مشارکت مردم در اجرای هرچه سریعتر و بهتر طرح بازآفرینی شهری محقق می‌شود.