کانون بسیج ورزشکاران شهرستان رباط کریم در تحقق برنامه های بسیج ورزشکاران استان تهران رتبه دوم را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرمانده سپاه سیدالشهدا (ع) استان تهران در راستای کسب رتبه دوم در اجرا و تحقق برنامه های کانون بسیج ورزشکاران در سال گذشته، از مسئول کانون بسیج ورزشکاران شهرستان رباط کریم با اهدای لوحی تقدیر کرد.