رئیس دادگستری و دادستان رباط کریم از روند پیشرفت احداث ساختمان دادسرای نصیرشهر بازدید و از تلاش های شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر قدردانی کردند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان رباط کریم با همراهی شهردار و اعضای شورای اسلامی نصیر شهر از میزان روند  پیشرفت احداث ساختمان دادسرا بازدید کردند.
در این بازدید بر سرعت بخشیدن بر انجام پروژه تاکید شد. استقرار دادسرا برای پاسخگویی به مطالبات قضایی مردم از جمله دستگاههای مهم و ضروری در نصیرشهر است.