شهردار نصیرشهر افزود: ملزومات ورزشی بوستان های نصیرشهر  میزبان سلامت شهروندان است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در راستای ارتقای سلامت شهروندان بیان داشت: بوستان های نصیرشهر میزبان ارتقای شاخص های سلامت شهروندان خواهد بود و ملزومات ورزشی در در ۴ بوستان مستقر شده است.

وی ابراز کرد: بوستان های شهدای گمنام ، مادر، امام رضا(ع) و اخوان  از جمله بوستان هایی هستند که به ملزومات ورزشی مجهز هستند.

شهسواری تصریح کرد: شهردای و شورای اسلامی نصیرشهر در افزایش سرانه ورزشی از همه ظرفیت ها استفاده می کند و در صدد تجهیز بقیه بوستان ها است.