شهسواری در هفتمین ملاقات مردمی با ۲۰شهروند دیدار چهره به چهره داشت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری صبح امروز در دیدار چهره به چهره به مطالبات ۲۰ شهروند نصیرشهری از نزدیک رسیدگی کرد.

گفتنی است در این ملاقات مردمی اهم مطالبات مردم در خصوص جواز ساخت، اشعاب گاز و همچنین تقویت زیرساخت های رفاهی از شهردار بود.