شهردار نصیرشهر در ششمین ملاقات مردمی ، با ۲۶ شهروند دیدار چهره به چهره داشت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، فرشاد شهسواری در ششمین ملاقات چهره به چهره با شهروندان افزود: بکارگیری راه های قانونی در رفع مشکلات شهروندان و هموار سازی مسیر توسعه شهر سرلوحه مدیران شهرداری است .

وی اضافه کرد: خدمت رسانی به شهروندان وظیفه ذاتی شهرداری است و مطالبات مردم باید شکل قانونی داشته باشد تا پاسخ مناسب در این خصوص اعمال شود.

شهسواری  بیان داشت: در این جلسه ملاقات مردمی درخواست ۲۶ شهروند مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم مطابق با قوانین صادر شد.