درسومین مرحله طرح جمع آوری معتادین متجاهر ، ۳۰ نفر جمع آوری و به کمپ ماده ۱۶ ‌تحویل شدند.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر، سروان دستوری با اشاره به اجرای طرح ساماندهی معتادین متجاهر افزود: در اجرای سومین طرح ساماندهی معتادین متجاهر ، ۳۰ معتاد جمع آوری و به کمپ ماده ۱۶ اخوان تحویل شدند.
رئیس کلانتری ۱۲ نصیر شهر تصریح کرد: این طرح تا ساماندهی کامل و ارتقای سرانه های اجتماعی ادامه دار خواهد بود. بحمداله با اجرای این طرح آمار سرقت های خرد کاهش محسوسی داشته است.