به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر صبح امروز پنجشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه جلسه کمیته درآمد شهرداری با حضور فرشاد شهسواری شهردار، معاونین و مسئولین واحدها در محل دفتر معاونت مالی برگزار گردید.

 شهسواری هدف از برگزاری این جلسه را بررسی راهکارهای عملیاتی مناسب و اخذ تصمیم گیری های لازم به منظور تامین منابع و افزایش درآمدی پایدار جهت ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان دانست و تاکید کرد که تشکیل این جلسات با هدف ارتقای درآمد زایی و پیگیری هر چه بیشتر وضعیت مطالبات انجام گیرد.

شهسواری با اشاره به موقعیت های موجود درآمدی در سطح شهر نیز افزود: تمامی واحد های مربوطه باید با هماهنگی های لازم و همکاری یکدیگر مجموعه را در جهت رسیدن به اهداف و ظرفیت‌های پایدار درآمدی یاری نمایند.